Việc ra lệnh cho hai kỹ thuật viên bay cùng nhau là như thế nào?

Server #1 Zoom+ Views: 40
Xem thêm