Mối hận thù của ba người bị xóa sạch chỉ bằng một phát súng.

Server #1 Zoom+ Views: 32
Xem thêm